ส่งข้อความถึง
บลูฟาโล่
ชื่อ
อีเมลล์
โทร
ข้อความ
 
Here  We are
Get to know
Our  team.
ถิรพิทย์ เล็กเจริญ
Factory Manager
tirapit@bluefalo.com
ปริญญา ชนะรัตน์
Product Development & Marketing Manager
parinya@bluefalo.com
ชัย วีรพัฒนกุล
Marketing Director
chai@bluefalo.com
สมจิตร พัตพงษ์
Production Manager
somchit@bluefalo.com
ฉัตรมงคล ศรีวิชัย
Production Manager (Wet Foods and Snacks)
chatmongkol@bluefalo.com
ชาญชัย บุญชู
Engineering Manager
chanchai@bluefalo.com
สุริยา คงปาน
Project Engineering Manager
suriya@bluefalo.com
รุจาภา คุปตวัช
Human Resource Manager
rujapa@bluefalo.com
ยิ่งยศ ตาลเลิศ
Quality System Manager
yingyot@bluefalo.com
contact.ourteam[10].name
contact.ourteam[10].position
contact.ourteam[10].email
contact.ourteam[9].name
contact.ourteam[9].position
contact.ourteam[9].email
contact.ourteam[11].name
contact.ourteam[11].position
contact.ourteam[11].email
ถิรพิทย์ เล็กเจริญ
Factory Manager
tirapit@bluefalo.com
ชัย วีรพัฒนกุล
Marketing Director
chai@bluefalo.com
ปริญญา ชนะรัตน์
Product Development & Marketing Manager
parinya@bluefalo.com
สมจิตร พัตพงษ์
Production Manager
somchit@bluefalo.com
ฉัตรมงคล ศรีวิชัย
Production Manager (Wet Foods and Snacks)
chatmongkol@bluefalo.com
ชาญชัย บุญชู
Engineering Manager
chanchai@bluefalo.com
สุริยา คงปาน
Project Engineering Manager
suriya@bluefalo.com
รุจาภา คุปตวัช
Human Resource Manager
rujapa@bluefalo.com
ยิ่งยศ ตาลเลิศ
Quality System Manager
yingyot@bluefalo.com
contact.ourteam[10].name
contact.ourteam[10].position
contact.ourteam[10].email
contact.ourteam[9].name
contact.ourteam[9].position
contact.ourteam[9].email
contact.ourteam[11].name
contact.ourteam[11].position
contact.ourteam[11].email